Black Hat SEO คืออะไร? คำจำกัดความและวิธีการป้องกัน

Black Hat SEO เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ในการค้นหาของ Search Engine โดยการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Search Engine เพื่อเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ใน SERPs ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์เอง การใช้ Black Hat SEO จะเป็นการใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ในการค้นหาของ Search Engine ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ถูกลบออกจาก Search Engine ได้

การใช้ Black Hat SEO สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Keyword stuffing หรือการเต็มไปด้วย Keyword ในเนื้อหาของเว็บไซต์ การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง การปลอมแสดงการเข้าชมของเว็บไซต์ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการละเมิดกฎหมายและอาจทำให้เว็บไซต์ถูกลบออกจาก Search Engine ได้

Key Takeaways

  • Black Hat SEO เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ในการค้นหาของ Search Engine โดยการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Search Engine เพื่อเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ใน SERPs
  • การใช้ Black Hat SEO สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Keyword stuffing หรือการเต็มไปด้วย Keyword ในเนื้อหาของเว็บไซต์ การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง การปลอมแสดงการเข้าชมของเว็บไซต์ และอื่นๆ
  • การใช้ Black Hat SEO เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์เอง ดังนั้นควรป้องกันเพื่อไม่ให้เว็บไซต์ถูกลบออกจาก Search Engine

ประวัติและวิวัฒนาการของ Black Hat SEO

Black Hat SEO เป็นกลยุทธ์การทำ SEO ที่เน้นการโกงและการละเมิดกฎระเบียบของ Search Engine โดยเฉพาะ Google ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการค้นหาข้อมูลในปัจจุบัน การใช้ Black Hat SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลบออกจากการค้นหา หรือถูกลดอันดับลงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างมาก

Black Hat SEO เกิดขึ้นเมื่อ Search Engine ยังไม่มีการตรวจสอบเทคนิคการทำ SEO อย่างเคร่งครัด ดังนั้นมีผู้ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำ SEO โดยเฉพาะในการเพิ่มการค้นหาของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทำ SEO

แต่ Black Hat SEO กลายเป็นปัญหาใหญ่ของ Search Engine เมื่อผู้ใช้งานเริ่มเห็นผลการใช้ Black Hat SEO ที่ไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ Search Engine เริ่มตรวจสอบและปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อระบุและปรับปรุงการทำ SEO ให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม

Black Hat SEO มีหลายเทคนิคที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยที่บางเทคนิคอาจจะยังคงใช้งานได้ดี แต่บางเทคนิคอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม เนื่องจากการปรับปรุงของ Search Engine ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ

ดังนั้น การทำ SEO ควรใช้วิธีการที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อประสบความสำเร็จในการทำ SEO อย่างยั่งยืน และไม่เสียความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งาน

เทคนิคใน Black Hat SEO

การซ่อนข้อความและลิงค์

การซ่อนข้อความและลิงค์คือเทคนิคที่นิยมใช้ใน Black Hat SEO เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในหน้าผลการค้นหา วิธีการซ่อนข้อความและลิงค์ คือ การใช้ CSS เพื่อซ่อนข้อความและลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ โดยการใช้ CSS property อย่าง display:none หรือ visibility:hidden ซึ่งจะทำให้เนื้อหาและลิงค์ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ แต่จะยังคงถูกโครงสร้างอยู่ใน HTML ของหน้าเว็บไซต์

การซ่อนข้อความและลิงค์นี้เป็นเทคนิคที่ไม่ได้รับการยอมรับโดย Google และอาจทำให้เว็บไซต์ถูกปรับลงอันดับหรือถูกลบออกจากการค้นหาได้

การเพิ่มคีย์เวิร์ด

การเพิ่มคีย์เวิร์ดคือเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนคำสำคัญในหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในหน้าผลการค้นหา วิธีการเพิ่มคีย์เวิร์ดคือ การเพิ่มคำสำคัญในเนื้อหาหรือใน meta tag ของหน้าเว็บไซต์ เช่นการเพิ่ม keyword ใน meta tag หรือการเพิ่มคำสำคัญในเนื้อหาโดยการทำให้เนื้อหาซ้ำซ้อนหรือไม่สมเหตุสมผล

การเพิ่มคีย์เวิร์ดนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ได้รับการยอมรับโดย Google และอาจทำให้เว็บไซต์ถูกปรับลงอันดับหรือถูกลบออกจากการค้นหาได้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างรวดเร็วคือเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในหน้าผลการค้นหา วิธีการเปลี่ยนแปลงเนื้

ผลกระทบของ Black Hat SEO ต่อ SEO

การลดลงของการจัดอันดับ

การใช้ Black Hat SEO ทำให้เว็บไซต์สามารถอยู่ในอันดับหน้าแรกของผลการค้นหาได้ในเวลาสั้น แต่การนำเทคนิคที่ไม่เหมาะสมมาใช้จะทำให้เว็บไซต์นั้นถูกลดลงในการจัดอันดับของผลการค้นหาอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าเว็บไซต์จะไม่สามารถพบกับผู้เข้าชมเท่าที่คาดไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์ไม่ได้รับการเข้าชมอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลต่อการเสียเงินในการโฆษณาเว็บไซต์ด้วย

การลงโทษจาก Google

การใช้ Black Hat SEO อาจทำให้เว็บไซต์ถูก Google ลงโทษ โดยการลงโทษนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การลบเว็บไซต์ออกจากดัชนีการค้นหาของ Google หรือการลดลงการจัดอันดับของเว็บไซต์ นอกจากนี้ Google ยังมีการอัพเดตอัลกอริทึมเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการค้นหาอยู่เสมอ ดังนั้น การใช้ Black Hat SEO อาจทำให้เว็บไซต์ถูกตัดสิทธิ์ในการใช้งาน Google AdSense และ Google AdWords ซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจออนไลน์ของเว็บไซต์นั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การใช้ SEO สีขาว (White Hat SEO) จะช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือและสามารถอยู่ในอันดับต้นๆของผลการค้นหาได้ในระยะยาว ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมและไม่ละเมิดนโยบายของ Google ทำให้เว็บไซต์มีการเข้าชมอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น การใช้ SEO สีขาวจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างธุรกิจออนไลน์ในระยะยาว

วิธีการตรวจสอบและป้องกัน Black Hat SEO

การตรวจสอบการซ่อนข้อความ

การซ่อนข้อความเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Black Hat SEO ที่ใช้เพื่อเพิ่มความสูงในการจัดอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา การซ่อนข้อความนั้นสามารถทำได้โดยการใช้สีพื้นหลังเดียวกับสีตัวอักษร ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเห็นข้อความได้ แต่เครื่องมือค้นหาก็ยังจะอ่านได้ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ได้รับการลดคุณภาพและถูกตัดสินใจโดยเครื่องมือค้นหาว่าไม่เหมาะสมกับการจัดอันดับ

การตรวจสอบการซ่อนข้อความสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console หรือ Screaming Frog SEO Spider ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์มีการซ่อนข้อความหรือไม่ หากพบว่ามีการซ่อนข้อความ คุณสามารถแก้ไขได้โดยการเอาออกหรือแก้ไขให้เหมาะสม

การตรวจสอบการเพิ่มคีย์เวิร์ด

การเพิ่มคีย์เวิร์ดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Black Hat SEO ที่ใช้เพื่อเพิ่มความสูงในการจัดอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา การเพิ่มคีย์เวิร์ดนั้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มคีย์เวิร์ดในส่วนที่ผู้ใช้งานไม่เห็นได้ เช่นในแท็ก Meta หรือในส่วนของโค้ด

การตรวจสอบการเพิ่มคีย์เวิร์ดสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console หรือ Screaming Frog SEO Spider ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์มีการเพิ่มคีย์เวิร์ดหรือไม่ หากพบว่ามีการเพิ่มคีย์เวิร์ด คุณสามารถแก้ไขได้โดยการลบออกหรือแก้ไขให้เหมาะสม

สรุป: ความสำคัญของการป้องกัน Black Hat SEO

การป้องกัน Black Hat SEO เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเว็บไซต์ของตนอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เนื่องจากการใช้เทคนิค SEO สายดำ (Black Hat SEO) อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลบออกจากการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา หรือถูกลดลงในการจัดอันดับของผลการค้นหา ทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

การป้องกัน Black Hat SEO นั้นมีหลายวิธี เช่นการใช้เทคนิค White Hat SEO หรือ Grey Hat SEO ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ละเมิดกฎหมาย เช่นการโฆษณาเว็บไซต์ของคุณผ่านทางโซเชียลมีเดีย การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง การสร้างลิงค์ที่มีคุณภาพ และอื่นๆ

การป้องกัน Black Hat SEO ยังสามารถทำได้โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันการโจมตี (Security Software) เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ดี และการติดตั้ง SSL Certificate เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะแอบอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ของคุณเพื่อกระทำการหลอกลวงผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม การป้องกัน Black Hat SEO ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือในตลาดออนไลน์

Frequently Asked Questions

Black hat SEO คือการทำอย่างไร

Black hat SEO คือการใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้รับการอนุญาตจาก Google เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับต้นๆของผลการค้นหาในเว็บไซต์ โดยเทคนิคเหล่านี้อาจประกอบไปด้วยการซ้อนคำสำคัญ, การสร้างเนื้อหาที่ไม่มีคุณค่า, การปลอมแฟ้ม robots.txt, การใช้ link farms และอื่นๆ

การใช้ Black hat SEO สามารถทำได้หรือไม่

การใช้ Black hat SEO สามารถทำได้ แต่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บไซต์ในระยะยาว การใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสมนี้อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalize หรือแบนได้ ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสในการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

Black hat SEO มีผลต่อการจัดอันดับใน Google หรือไม่

การใช้ Black hat SEO อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณได้อยู่ในอันดับต้นๆของผลการค้นหาในเว็บไซต์ แต่นั่นไม่ควรเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalize หรือแบนได้ ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสในการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

การใช้ Black hat SEO สามารถทำให้เว็บไซต์เสียหายได้หรือไม่

การใช้ Black hat SEO อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalize หรือแบนได้ ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสในการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้ Black hat SEO หรือไม่

การตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณถูกใช้ Black hat SEO หรือไม่สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console, Ahrefs, SEMrush และอื่นๆ โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดูว่าเว็บไซต์ของคุณมีการใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสมกับกฎของ Search Engine หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การใช้ Keyword stuffing, Cloaking, และการสร้าง Backlink ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการใช้เทคนิค Black hat SEO ที่ไม่ได้ตรงตามกฎของ Search Engine

มีวิธีการป้องกันการใช้ Black hat SEO ได้หรือไม่

การป้องกันการใช้ Black hat SEO สามารถทำได้โดยการทำ SEO ให้ถูกต้องตามกฎของ Search Engine ซึ่งเรียกว่า White hat SEO โดยการทำ White hat SEO จะต้องใช้เทคนิคที่มีคุณภาพและเป็นไปตามกฎของ Search Engine โดยเทคนิคที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานพึงพอใจและกระตือรือร้นที่จะแชร์เนื้อหาของคุณต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการทำ On-page SEO และ Off-page SEO ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการใช้ Black hat SEO อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง

https://growhackscale.com/glossary/black-hat-seo

หากคุณกำลังต้องการหาคน รับทำ SEO แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร คุณสามารถปรึกษาได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำให้ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาและแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน SEO และจะเป็นอย่างยินดีที่จะช่วยเสริมสร้างออนไลน์ของธุรกิจคุณให้เติบโตและประสบความสำเร็จครับ

Arthit Eampa