Yoast SEO คืออะไร คำอธิบายและประโยชน์ของ Yoast SEO

Yoast SEO คืออะไร? Yoast SEO เป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดย Yoast SEO ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงตามกฎ SEO ได้อย่างง่ายดาย

Yoast SEO มีคุณสมบัติหลักที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบคำสำคัญ การปรับแต่ง Meta Description การตรวจสอบโครงสร้างของเนื้อหา การตรวจสอบรูปภาพ การสร้าง Internal Links และการสร้าง External Links ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงตามกฎ SEO ได้อย่างง่ายดาย

Key Takeaways

  • Yoast SEO เป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานปรับแต่ง SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • Yoast SEO ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงตามกฎ SEO ได้อย่างง่ายดาย
  • Yoast SEO มีคุณสมบัติหลักที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

ประวัติและพัฒนาของ Yoast SEO

Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ช่วยในการปรับแต่งองค์ประกอบที่สำคัญในการทำ SEO บนเว็บไซต์ของ WordPress โดยเป็นผลงานของ Joost de Valk ผู้ก่อตั้ง Yoast BV ในปี 2008 โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ และต่อมาได้เพิ่มฟังก์ชันการทำ SEO เข้าไปในปลั๊กอินนี้ด้วย

ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก ปลั๊กอิน Yoast SEO ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยในปี 2015 ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 14 ล้านครั้ง และในปี 2021 ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 300 ล้านครั้ง โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก

ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก ปลั๊กอิน Yoast SEO ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มฟังก์ชันและปรับปรุงเวอร์ชันอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การใช้ Yoast SEO เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับในการค้นหาของ Google ได้อย่างแน่นอน การทำ SEO ยังต้องใช้หลายปัจจัยและเทคนิคเพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณสมบัติหลักของ Yoast SEO

การปรับแต่งเครื่องมือค้นหา

Yoast SEO เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับเครื่องมือค้นหาได้อย่างดี เครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง Meta Description และ Title Tag ให้ตรงกับ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง URL และการแสดงผลของภาพได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์คำหลัก

Yoast SEO ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์คำหลักที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้อย่างดี โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเลือก Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก Keyword ที่มีความนิยมและมีโอกาสในการติดอันดับดีในเครื่องมือค้นหาได้

การตรวจสอบอัตราการอ่าน

Yoast SEO ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอัตราการอ่านของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการใช้คำ การใช้ประโยค และการใช้หัวข้อให้ตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาษาได้อย่างง่ายดาย ทำให้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานมีคุณภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

วิธีการติดตั้ง Yoast SEO

Yoast SEO คือปลั๊กอิน WordPress ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง SEO ให้เว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือการทำ SEO เป็นพิเศษ

การติดตั้ง Yoast SEO สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเข้าไปที่หน้า Plugins > Add New ใน WordPress Dashboard แล้วค้นหา Yoast SEO จากนั้นกด Install Now และ Activate Plugin

หลังจากติดตั้งแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปตั้งค่า Yoast SEO ได้โดยการเข้าไปที่หน้า SEO ซึ่งจะอยู่ในเมนูด้านซ้ายของ Dashboard

ในหน้านี้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า Yoast SEO ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของตนเองได้ โดยการเลือก Tab ต่างๆ เช่น General, Search Appearance, Social, หรือ XML Sitemaps แล้วทำการกด Save Changes หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานฟีเจอร์อื่นๆ ของ Yoast SEO เพื่อปรับแต่ง SEO ให้เว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของตนเองมีโอกาสติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาใน Google ได้มากขึ้น

การใช้งาน Yoast SEO

การเพิ่มเว็บไซต์ใหม่

เมื่อคุณติดตั้ง Yoast SEO บนเว็บไซต์ของคุณแล้ว คุณจะได้รับการแนะนำให้เลือกคำสำคัญสำหรับเว็บไซต์ของคุณ และเพิ่ม meta description สำหรับเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเปิดใช้งาน XML sitemap และปรับแต่งการตั้งค่าอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ

การปรับแต่งการตั้งค่า

Yoast SEO มีหลายฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกใช้งานการตั้งค่าหลายอย่างได้เช่น การตั้งค่าหน้าแรกของเว็บไซต์ การตั้งค่าการแสดงผลบนเครื่องมือค้นหา การตั้งค่าการแสดงผลบน Social Media และอื่น ๆ

การวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหา

What is yoast seo
What is yoast seo : ขอบคุณภาพจาก https://yoast.com

Yoast SEO ช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดย Yoast SEO จะให้คำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาของคุณเพื่อให้เป็นมิตรกับ SEO และผู้ใช้งาน นอกจากนี้ Yoast SEO ยังช่วยวิเคราะห์ความน่าอ่านของเนื้อหาของคุณและให้คำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้มีความน่าอ่านและมีคุณภาพมากขึ้น

ในสรุป Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้คุณปรับแต่ง SEO ของเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยมีหลายฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อดีและข้อเสียของ Yoast SEO

Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน WordPress สามารถปรับแต่ง SEO บนเว็บไซต์ของตนได้อย่างง่ายดาย โดยมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีของ Yoast SEO

  • ใช้งานง่าย: Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายและมีการแสดงผลเป็นระบบ Checklist ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • มีฟีเจอร์ที่ช่วยปรับแต่ง SEO ทางเทคนิค: Yoast SEO มีฟีเจอร์ที่ช่วยปรับแต่ง SEO ทางเทคนิค เช่น การตั้งค่าการใช้งาน robots.txt, การตั้งค่าการใช้งาน sitemap, การตั้งค่าการใช้งาน canonical URLs, การตั้งค่าการใช้งาน meta tags และอื่นๆ ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความเป็นมาตรฐานตามหลัก SEO
  • ช่วยให้คอนเทนต์มีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น: Yoast SEO ช่วยให้คอนเทนต์บนเว็บไซต์มีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาได้ และช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาให้ดีขึ้น

ข้อเสียของ Yoast SEO

  • ไม่สามารถปรับแต่ง SEO ได้อย่างละเอียดถี่งที่สุด: Yoast SEO มีฟีเจอร์ที่ช่วยปรับแต่ง SEO ทางเทคนิค แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดถี่งที่สุด เช่น การปรับแต่ง Schema Markup หรือการปรับแต่งค่าการใช้งาน Open Graph ได้
  • มีค่าใช้จ่ายสำหรับฟีเจอร์บางอย่าง: Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ใช้งานได้ฟรี แต่มีฟีเจอร์บางอย่างที่ต้องการค่าใช้จ่าย เช่น ฟีเจอร์ Redirect Manager ซึ่งเป็นฟีเจอร์ท

การเปรียบเทียบ Yoast SEO กับเครื่องมือ SEO อื่น

เครื่องมือ SEO มีหลายชนิดที่มีความหลากหลายในการใช้งาน แต่ Yoast SEO เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันดีใน WordPress โดยเฉพาะ ในการเปรียบเทียบ Yoast SEO กับเครื่องมือ SEO อื่น จะได้รับการพิจารณาตามความสามารถในการช่วยในการปรับแต่ง SEO ของเว็บไซต์

Yoast SEO

Yoast SEO เป็นเครื่องมือ SEO ที่มีให้ใช้งานฟรีบน WordPress โดยมีฟังก์ชันที่ช่วยในการปรับแต่ง SEO ของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการจัดการเนื้อหา การตั้งค่าเว็บไซต์ และการจัดการโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยมีคำแนะนำในการปรับแต่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ SEO อื่น

นอกจาก Yoast SEO แล้ว ยังมีเครื่องมือ SEO อื่นๆ ที่ใช้งานได้หลากหลาย เช่น SEMrush, Ahrefs, Moz และอื่นๆ ซึ่งมีความสามารถในการช่วยปรับแต่ง SEO ของเว็บไซต์ในหลายๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์คำสำคัญ การตรวจสอบการแชร์บนโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ความสามารถในการเชื่อมโยง และอื่นๆ

การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบ Yoast SEO กับเครื่องมือ SEO อื่น เป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากแต่ละเครื่องมือมีความสามารถที่แตกต่างกันไป แต่ Yoast SEO มีความสามารถในการช่วยปรับแต่ง SEO ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน โดยมีฟังก์ชันที่ช่วยในการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้งาน และมีคำแนะนำในการปรับปรุง SEO ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง SEO ได้อย่างมีปร

สรุป

Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน WordPress สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการค้นหาของ Google ได้ง่ายขึ้น โดยเป้าหมายของ Yoast SEO คือการช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความสมบูรณ์แบบตามหลัก SEO ในส่วนของ Keyword, Meta Description, รูปภาพ, Internal Links, External Links และอื่น ๆ

ผู้ใช้งานสามารถใช้ Yoast SEO ได้ฟรี ซึ่งมีฟีเจอร์หลากหลายให้ใช้งาน เช่น การตรวจสอบคำสำคัญ (Keyword) ที่เหมาะสมกับเนื้อหา, การตรวจสอบประโยคย่อย (Snippet) ที่ถูกต้อง, การตรวจสอบเนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพสูง, การตรวจสอบโครงสร้างเว็บไซต์ (Structure) ที่เหมาะสมกับ SEO และอื่น ๆ

การใช้ Yoast SEO ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับสูงขึ้นบน Search Engine ได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ ด้วยการทำ SEO ให้เหมาะสมกับการค้นหาของผู้ใช้งาน Search Engine อย่าง Google และอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

Yoast SEO คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

Yoast SEO เป็นปลั๊กอิน WordPress ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยปลั๊กอินนี้จะช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น การตั้งค่า Keyword, Meta Description, รูปภาพ, Internal Links, External Links และช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขให้ทันที ทั้งนี้ Yoast SEO รองรับการใช้งานแบบ Free Account และแบบ Premium Account ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

Yoast SEO ถูกใช้กับ WordPress อย่างไร?

Yoast SEO เป็นปลั๊กอิน WordPress ที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Yoast SEO หรือติดตั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ WordPress โดยตรง หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่า Yoast SEO ผ่านหน้า Dashboard ของ WordPress ได้เลย

การตั้งค่า Yoast SEO สำหรับเว็บไซต์ WordPress ทำอย่างไร?

การตั้งค่า Yoast SEO สำหรับเว็บไซต์ WordPress สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าผ่านหน้า Dashboard ของ WordPress โดยต้องเข้าไปที่หัวข้อ Yoast SEO แล้วเลือกหัวข้อ General จากนั้นตั้งค่าตามต้องการ เช่น การตั้งค่า Title Separator, Knowledge Graph และการตั้งค่าสำหรับ Social Media

Yoast SEO ช่วยเพิ่ม Search Visibility ของเว็บไซต์ได้อย่างไร?

Yoast SEO เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมี Search Visibility มากขึ้น โดยการช่วยปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลัก SEO และแนะนำการใช้คำสำคัญในเนื้อหาที่เขียนของคุณ โดยโปรแกรมจะแสดงเป็นจุดไฟ เขียว ส้ม แดง ซึ่งเปรียบเสมือน Checklist พร้อมกับคำแนะนำว่ายังมีจุดไหนบ้างที่เรายังต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก SEO อีกด้วย

การใช้ Yoast SEO สำหรับการเขียนบทความ SEO มีขั้นตอนอย่างไร?

การใช้ Yoast SEO สำหรับการเขียนบทความ SEO มีขั้นตอนอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเขียน และนำมาใส่ในช่อง Focus Keyphrase ของ Yoast SEO จากนั้นก็เริ่มเขียนเนื้อหาโดยให้มีความสมดุลและไม่ซ้ำซ้อน หลังจากเขียนเสร็จแล้ว ให้เราตรวจสอบคำแนะนำของ Yoast SEO ว่าเรายังมีจุดไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และปรับปรุงตามคำแนะนำได้เลย

Yoast SEO เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีสำหรับการทำ SEO หรือไม่?

Yoast SEO เป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับแต่ง SEO ให้กับเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานได้ง่ายบน WordPress และมีการอัพเดทอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมของ Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ นอกจากนี้ Yoast SEO ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบนเว็บไซต์ และแนะนำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ SEO ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น Yoast SEO ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีสำหรับการทำ SEO บนเว็บไซต์ของคุณ

อ้างอิงจาก :

https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/

https://yoast.com/what-does-yoast-seo-do/

หากคุณกำลังต้องการหาคน รับทำ SEO แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร คุณสามารถปรึกษาได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำให้ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาและแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน SEO และจะเป็นอย่างยินดีที่จะช่วยเสริมสร้างออนไลน์ของธุรกิจคุณให้เติบโตและประสบความสำเร็จครับ

Arthit Eampa